Πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόμος περί συνεπιμέλειας των γονέων, σύμφωνα με τον οποίο, η επιμέλεια, ως έκφανση […]
«Η ελευθερία του ενός σταματά εκεί που αρχίζουν να θίγονται τα  όρια της ελευθερίας των άλλων» διατύπωσε σαν […]
Ο θεσμός της δικαστικής άφεσης της ποινής Η καινοτόμος γενική διάταξη του 104 Β ΠΚ Οι […]
Η μετάβαση από τον πολιτικώς ενάγοντα στη νέα μορφή διαδίκου του Ποινικού Κώδικα Ο παλαιός θεσμός […]
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/909/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, […]
Σε μία εποχή γεμάτη από τεχνολογικά μέσα, ηλεκτρονική πληροφόρηση, ηλεκτρονικά συστήματα, είναι λίγο πιο δύσκολο να […]