ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Είμαστε δίπλαδίπλα σας. 

Από τη στιγμή της τέλεσης του τροχαίου ατυχήματος, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας για τη δίκαιη αποκατάσταση της βλάβης σας.

ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ

Φροντίζουμε για την λήψη ολοκληρωμένου φακέλου δικογραφίας, εγγράφων, μαρτυρικών καταθέσεων, λοιπού αποδεικτικού υλικού (φωτογραφιών κλπ)


ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Λ΄ήψη αντιγράφων ιατρικού φακέλου και όπου χρειάζεται συμπλήρωση του με ειδικότερες γνωματεύσεις 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Δικαστική εκπροσώπησή για τη δίκαιη ικανοποίηση της βλάβης σας 

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Όπου κρίνεται ότι επιφέρει το μεγαλύτερο δυνατό συμφέρον, επικοινωνία και εξώδικος συμβιβασμός με την ασφαλιστική εταιρεία του αντιδίκου

Ένα τροχαίο ατύχημα μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις ζωές μας. Οι αλλαγές αυτές, είτε είναι υλικές, σωματικές, είτε ακόμα και το ακραίο στάδιο της απώλειας, προκαλούν σύγχιση και δεν υπάρχει δυνατότητα της αξιολόγησης τους όπως αρμόζει από τον ίδιο το παθ΄όντα. Ασχολούμαστε με την ιδιαιτερότητα κάθε τροχαίου ατυχήματος, έτσι ώστε η υπόθεσή σας, να αντιμετωπιστεί με σεβασμό και έμφαση, ΄όπως σας αξίζει. 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποστήριξή σας, ακόμα και την ίδια στιγμή της τέλεσης του τροχαίου ατυχήματος, προκειμένου να σας συμβουλέψει και να σας εκπροσωπήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε κάθε στάδιο, είμαστε δίπλα σας, αξιολο΄γωντας τις συνθήκες τέλεσης, τη δικαστική διεκδίκηση και την δίκαιη αποζημίωσή σας. Ακόμα και σε περίπτωση νοσηλείας σας, είμαστε στο πλευρό σας, για σας και την οικογένειά σας, προκειμένου να διεκπαιρεώσουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες που απαιτούνται να διενεργηθούν ώστε να δρομολογηθεί η δικαδικασία ικανοποίησής σας.  

Από το στάδιο της συλλογής των στοιχείων (δικογραφίας, μαρτύρων, αποδεικτικού υλικού) μέχρι και την εκπροσώπησή σας ενώπιον της ασφαλιστικής εταιρείας, της τροχαίας ή της δικαστικής εκπροσώπησής σας στο ακροατήριο, μαχόμαστε για την ικανοποίηση των συμφερόντων σας, αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους που ισχύουν σε κάθε συγκεκριμένη υπόθεση και τις συγκεκριμένες συνθήκες που τελέσθηκε αυτή. Η εκπροσώπησή σας από δικηγόρο που θα υπερασπίζεται μόνον τα δικά σας συμφέροντα, κρίνεται κατ’ εμάς, απαραίτητη για τη δίκαιη και διαφανή εκπροσώπησή σας. 

Το γραφείο μας ακόμα, συνεργάζεται με πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους, ειδικευμένους στα τροχαία ατυχήματα, προκειμένου, όπου αυτό χρειάζεται, να υπάρχει μια επιστημονική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εκπροσώπη΄ση σας, είτε αυτή επιλέξουμε να είναι εξώδικη είτε δικαστική. 

Ανάλογα τις ιδιαίτερες συνθήκες τέλεσης του κάθε ατυχήματος, το γραφείο μας αναλαμβάνει την υπόθεσή σας εργολαβικά. Στόχος μας είναι η δίκαιη αποκατάσταση της βλάβης σας, με συνέπεια, υπευθυνότητα και ήθος, πάντα στο πλευρό του εντολέα μας. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπησή σας σε τροχαία ατυχήματα που έλαβαν χ΄ώρα σε όλη την Ελλάδα.