Πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόμος περί συνεπιμέλειας των γονέων, σύμφωνα με τον οποίο, η επιμέλεια, ως έκφανση της γονικής μέριμνας, ανήκει εξίσου και στους δύο γονείς υποχρεωτικά εξ αρχής.

Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι στις οικογενειακές διαφορές πάνω από όλα, αυτό που ενδιαφέρει τα δικαστήρια και τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης εν γένει, είναι το συμφέρον του τέκνου. Το συμφέρον του τέκνου τίθεται ως γνώμονας για την όποια δικαστική  ρύθμιση των οικογενειακών σχέσεων περαιτέρω.

Η υποχρεωτική άσκηση της επιμέλειας από τους δύο γονείς εξ ίσου, ανταποκρίνεται στις ανάγκες και συμφέρον του τέκνου σε κάποιες οικογένειες, αλλά όχι σε κάποιες άλλες. Το μοντέλο της συν-επιμέλειας, ή όπως έχει εφαρμοστεί σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, καλούμενο ως «μοντέλο διπλής κατοικίας» μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση των γονέων, αποτελεί το ιδανικό σενάριο, στο οποίο το παιδί διαμένει και με τους δύο γονείς εξίσου, προϋποθέτει όμως απαραίτητα να υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο για την άσκηση από της κοινού της επιμέλειας του τέκνου, το οποίο και θα πρέπει να συντρέχει ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε οικογένειας.

Βασική προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, σε καθεστώς συν – επιμέλειας των γονέων, είναι η συνέχιση της λειτουργίας τους ως ενότητας, παρά τη διάσπαση των προσωπικών τους σχέσεων. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, σίγουρα θα πρέπει να ρυθμιστούν δικαστικά, ζητήματα όπως, η διαμονή του τέκνου, διατροφή και επικοινωνία αυτού με τον άλλο γονέα.

Ο νόμος θεσπίζει εξαιρετικά και ζητήματα που αφορούν την αφαίρεση της γονικής μέριμνας, σε περιπτώσεις όπου οι ακραίες συνθήκες που επικρατούν, επιβάλλουν την άσκησή της από τον άλλο γονέα ή ακόμα και τρίτο πρόσωπο.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη δικαστική ή εξωδικαστική ρύθμιση των οικογενειακών σχέσεων, τόσο σε επίπεδα ρύθμισης θεμάτων γονικής μέριμνας / επιμέλειας / διατροφής / επικοινωνίας τέκνου, όσο και σε ζητήματα που άπτονται της διάσπασης της σχέσης των γονέων (διαζύγιο, διατροφή κλπ.)

Δικηγορικό Γραφείο Θεοδώρα Ε. Φωτίου

Τηλ. 2114020101, 6983701267

Θα μας βρείτε : Ιωάννου Θεολόγου 77, Ζωγράφος, Αττική, τηλ. 2114020101

Tags:

Comments are closed