ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διατηρεί μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα που αφορούν την ποινική εκπροσώπηση των εντολέων μας, τόσο από τη πλευρά του κατηγορούμενου, όσο και από τη πλευρά του παθόντος. Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (Πρωτοδικείο- Εφετείο –Άρειο Πάγο) σε πλημμελήματα και κακουργήματα και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

 

Δείγμα της ενεργής παρουσίας μας στο χώρο είναι :

Σύνταξη μηνύσεων – εγκλήσεων

Συνδρομή στη παροχή εξηγήσεων σε προδικαστική διαδικασία

Παράσταση ενώπιον ανακρίσεως για κακουργηματικές φύσεις αδικημάτων και σύνταξη υπομνήματος

Αιτήσεις Δοσοποίησης Ποινής και Αιτήσεις Κοινωφελούς Εργασίας

Επ’ ακροατηρίω εκπροσώπηση

Αυτόφωρα Αδικήματα

Ζητήματα υφ’ όρον απόλυσης – αναστολής εκτέλεσης ποινής

Αιτήσεις αναβολής εκτέλεσης ποινής

Αιτήσεις μεταφοράς κρατουμένου από κατάστημα κράτησης σε χώρα της Ε.Ε. στην Ελλάδα

Ειδική Μεταχείρηση Ανηλίκων

 

Ενδεικτικά αδικήματα που χειρίζεται το γραφείο μας κατά τη συνήθη καθημερινή πρακτική είναι :

Αδικήματα κατά της Περιουσίας και της Ιδιοκτησίας ( ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κλπ)

Αδικήματα κατά της Τιμής ( συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση κλπ)

Αδικήματα από την παράβαση του Ν. Περί Ναρκωτικών ουσιών

Αδικήματα Φορολογικά (μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, μη καταβολή εισφορών κλπ)

Σωματικές Βλάβες (απλές, επικίνδυνες κλπ)

Αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ( πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κλπ)

 

Η μαχητική πορεία του γραφείου μας στο χώρο του ποινικού δικαίου αποδεικνύεται μέσα από ορθή εκπροσώπηση και με εργαλείο μας το νόμο.