Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης μεταξύ κρατών μελών Ε.Ε. και μεταφορά κρατουμένου​

Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης μεταξύ κρατών μελών Ε.Ε. και μεταφορά κρατουμένου ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ…